logo

Building a resilient and
sustainable Europe together

Manifest opatrení
na funkčné obdobie

EÚ na roky 2024 – 2029

Scroll to discover
scroll icon

FIEC reprezentuje spoločné záujmy európskeho stavebného priemyslu. Prostredníctvom svojich 32 národných členských federácií v 27 krajinách FIEC zastupuje stavebné podniky všetkých veľkostí, od malých rodinných podnikov až po veľkých globálnych hráčov. V zmysle ich poverenia sa zaviazal implementovať ekologickú a digitálnu tranzíciu, podporovať udržateľnosť, inovácie, sociálny dialóg a osvedčené postupy v stavebnom priemysle. Hlavným cieľom FIEC je zabezpečiť, aby stavebný priemysel naďalej zohrával kľúčovú úlohu v blahobyte občanov a v hospodárskom raste a konkurencieschopnosti Európy.

32

NATIONAL FEDERATIONS

27

EUROPEAN COUNTRIES

10.1%

CONTRIBUTION TO
THE EU GDP

12

million workers
in construction

> 3

million enterprises

32

národných federácií v 27 krajinách

€1.457

miliardy EUR - Celkové investície do výstavby

10.1%

podiel HDP EÚ

12

miliónov pracovníkov

> 3

milióny podnikateľských subjektov

Predseda EIC

Obdobie EÚ 2024-2029

„EIC vyzýva tvorcov politík EÚ, aby využili svoje legislatívne právomoci v oblasti obchodu, rozvoja a susedských politík na vytvorenie rovnakých podmienok pre európskych medzinárodných dodávateľov pracujúcich mimo EÚ.“

READ THE FULL INTRODUCTION HERE
Úvod

Spoločné budovanie odolnej a udržateľnej Európy

Download LEAFLET

NAŠICH 10 KĽÚČOVÝCH OPATRENÍ

Pre kandidátov do európskych volieb 2024 sme pripravili 10 kľúčových opatrení, ktorými chceme predstaviť našu víziu budúcnosti stavebníctva v Európe. Opatrenia predstavujú potrebný rámec na implementáciu trvalo udržateľného rozvoja a priemyselných inovácií, pre konkurencieschopnosť v rámci európskych ekonomík. Opatrenia sú zamerané na podporu investícií do technológií a pracovnej sily za neustáleho zvyšovania ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Každý pilier je dôležitý pre naše poslanie ovplyvňovať rozhodovanie a formovať politiku EÚ. Prečítajte si Manifest FIEC a pridajte sa k nám na ceste k ekologickejšiemu, odolnejšiemu a inkluzívnejšiemu urbanizovanému prostrediu.