KEY MESSAGE

Μηχανισμοί προσαρμογής των τιμών

ΓΙΑΤΙ;

Τα τελευταία χρόνια, οι Κατασκευαστές στην Ευρώπη έχουν έρθει αντιμέτωποι με σημαντικές διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, εκτός από τις αυξήσεις των τιμών της ενέργειας ή ορισμένων δομικών υλικών. Ως αποτέλεσμα, πολλοί δεν είναι πλέον σε θέση να συμμετάσχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και τα Κατασκευαστικά έργα έχουν επιβραδυνθεί, ενώ ορισμένες εταιρείες ήρθαν αντιμέτωπες ακόμη και με πτώχευση.

Επιπλέον, σε αρκετά Κράτη - Μέλη οι Συμβάσεις δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις αυξήσεις των τιμών στην περίπτωση Συμβάσεων με σταθερές, μη αναθεωρήσιμες τιμές και οι πελάτες εξακολουθούν να επιβάλλουν προθεσμίες ολοκλήρωσης ελλείψει ρήτρας, ιδίως ρήτρας αναθεώρησης, που να επιτρέπει την αυτόματη παράταση των προθεσμιών.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει καθοδηγητικό έγγραφο με στόχο να ενθαρρύνει τα Κράτη - Μέλη να εξετάσουν μηχανισμούς αναθεώρησης των τιμών που να λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες και την πολυπλοκότητα κάθε Κατασκευαστικού έργου, σε περιπτώσεις όπου οι ανάδοχοι δεν μπορούν να αναλάβουν τον κίνδυνο για την κλιμάκωση των τιμών κατά τη διάρκεια της σύμβασης.