KEY MESSAGE

Διασφάλιση δίκαιων συνθηκώνεργασίας

ΓΙΑΤΙ;

Η ορθή εφαρμογή και επιβολή του υφιστάμενουνομοθετικού πλαισίου είναι ζωτικής σημασίας γιατην καταπολέμηση των δόλιων πρακτικών και τηδιασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύτων Εταιρειών και την ορθή εφαρμογή της σχετικήςεργατικής νομοθεσίας και των συνθηκών εργασίαςγια τους εργαζομένους τους.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ

Στο πλαίσιο της εντολής της ΕυρωπαϊκήςΑρχής Εργασίας (ELA), η ΕΕ θα πρέπει νασυνεχίσει να καταπολεμά κάθε είδουςδόλιες πρακτικές στον Κατασκευαστικόκλάδο.

Από την άποψη αυτή, η ΕΕ θα πρέπει νασυνεχίσει να εστιάζει στη βελτίωση τηςπρόσβασης και της ποιότητας των εθνικώνκαι ενωσιακών νομοθετικώνπληροφοριών.

Η ΕΕ θα πρέπει επίσης να εγγυηθεί τηδιευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ τωνΕθνικών Διοικήσεων και να διασφαλίσειτην ορθή εφαρμογή και επιβολή τηςνομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με τηδιασυνοριακή παροχή υπηρεσιών.

Η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσει να στηρίζειτις πρωτοβουλίες των κοινωνικών εταίρων.